Virtuálne sídlo - Prenájom korešpondenčnej adresy

example Začínate podnikať a nepotrebujte kanceláriu ale potrebujete sídlo a nechcete ho mať na vlastnej adrese kde bývate? Tak tento formát je práve pre Vás !

Zväčša si tento typ prenájmu zriaďujú živnostníci a spoločnosti, ktoré nepotrebujú fyzicky vlastniť kancelárie a všetku administratívu a podnikateľské procesy zvládnu z domu. Tento formát si tiež zriaďujú zahraničné spoločnosti, ktoré potrebujú mať sídlo na Slovensku a vlastnú administratívu zvládnu z materskej centrály.

Daňovo bude následne podnikateľský subjekt patriť pod Daňový úrad SKALICA.

Ponuka spočíva v prenájme korešpondenčnej adresy (nájomná zmluva) pre účely zápisu adresy do obchodného registra alebo živnostenského registra. Ide teda o prenájom Virtuálne sídla alebo Virtuálnej kancelárie pre novú alebo už existujúcu firmu. Nie však firmu v exekučnom konaní!.

Cena prenájmu adresy pre uvedené účely je: 49 € / mesiac, bez ďalších poplatkov za iné média a služby. Touto formou získa Vaša spoločnosť nájomnú zmluvu a oficiálne sídlo kde prichádza pošta, ktorú zasielame na Vami určené miesto a Vy ušetríte náklady na prevádzkovanie vlastných priestorov.

V cene: 49 € / mesiac získate:

  • - prenájom korešpondenčnej adresy
  • - sídlo spoločnosti
  • - označenú schránku
  • - preberanie a úschovu pošty
  • - individuálny prístup, plus množstvo doplnkových služieb, ktoré sa dohodnú v zmluve ak o tieto služby prejavíte záujem, ako napr. preberanie doporučených zásielok a balíkov na pošte, prenájom rokovacej miestnosti, prenájom prezentačnej techniky (datarojektor, LCD, tabuľa), pripojenie na internet cez WIFI, občerstvenie počas rokovania...atd...

Ďalšie možnosti:

  • - 7,- € / mesiac: označenie Vášho sídla na budove, plus ak o to konateľ prejaví záujem: správu elek.schránky a preberanie elektronickej pošty podľa §13 ods.č.7 zákona 305/2013 Z.z. o konateľoch, tz. zákon o e-Govemmente
  • - 10,- € / mesiac: oznámenie o prijatí poštovej zásielky formou e.mailu, plus preposielanie prišlej pošty na Vami uvedenú adresu v rámci celej EU
  • - 10,- € / mesiac: vlastnú poštovú schránku, plus preberanie doporučenej pošty
  • - 10,- € / deň: prenájom rokovacej miestnosti, s prezentačnou technikou (datarojektor, LCD, tabuľa), pripojenie na internet cez WIFI


V spolupráci s právnou kanceláriou, Vám vieme zabezpečiť založenie novej spoločnosti. Prípadne všetky potrebné právne úkony pre budúce podnikateľské aktivity.

V spolupráci s účtovno-daňovou poradenskou spoločnosťou Vám vieme následne zabezpečiť kompletný účtovný servis pre Vašu novo založenú alebo existujúcu spoločnosť.

Spoločnosť: Lessor s.r.o.
Sídlo: Sibírska 2, 90851 Holíč, Slovenská republika
ID údaje: IČO: 44 443 684, IČ DPH: SK 2022698678