Virtuálne sídlo - Prenájom korešpondenčnej adresy

example

 • • Začínate podnikať a netreba Vám kanceláriu?
 • • Potrebujete sídlo a nechcete ho mať na adrese kde bývate?
 • • Ste zahraničná spoločnosť a nepotrebujete fyzicky vlastniť kanceláriu na Slovensku?
 • • Tak tento formát je práve pre Vás !

Zväčša si tento typ prenájmu zriaďujú živnostníci a spoločnosti, ktoré nepotrebujú fyzicky vlastniť kancelárie a všetku administratívu a podnikateľské procesy zvládnu z domu. Tento formát si tiež zriaďujú zahraničné spoločnosti, ktoré potrebujú mať sídlo na Slovensku a vlastnú administratívu zvládnu z materskej centrály.

Zmluvný vzťah spočíva v prenájme korešpondenčnej adresy, tz. prenajímame Vám len poštovú adresu a hovoríme o tzv. virtuálnej kancelárii alebo virtuálnom sídle. Pre účely zmluvného vzťahu sa podpisuje zmluva o Virtuálnom sídle a po zložení depozitu a nájmu na prvé 3 mesiace, Vám ako Vlastník objektu, v súlade s § 2 odst.3 Obchod. zákonníka udelíme písomný SÚHLAS so zápisom adresy „Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč“ ako sídla a miesta podnikania, slúžiaci pre potreby Obchodného registra alebo Živnostenského úradu. Prenájom poskytujeme pre novo zakladajúcu spoločnosť, živnosť alebo existujúcu firmu, nie však firmu v exekučnom konaní !

Cena prenájmu virtuálneho sídla je: 55,- € / mesiac, bez ďalších poplatkov!

V cene získate:

 • • prenájom korešpondenčnej adresy,
 • • sídlo spoločnosti,
 • • označenú spoločnú schránku,
 • • preberanie a úschovu pošty.

Ďalšie možnosti a služby k virtuálnemu sídlu:

 • • 7,- € / mesiac: označenie Vášho sídla na budove a na spoločnej kancelárii – ODPORÚČAME
 • • 10,- € / mesiac: oznámenie o prijatí zásielky formou e-mailu a následné preposlanie listovej pošty na Vami uvedenú adresu v rámci celej EU (max.10ks/mesačne, viac podľa dohody v zmluve) – ODPORÚČAME
 • • 5,- € / mesiac: preberanie doporučenej pošty
 • • 10,- € / mesiac: vlastná poštová schránka (vrátane kľúča od budovy), v takom prípade si nájomca obsluhuje schránku sám.
 • • 10,- € / mesiac: správu elek. schránky k virtual.sídlu na web portále www.SLOVENSKO.SK, podľa §13 ods.č.7 zákona 305/2013 Z.z. o konateľoch, tzv. zákon o e-Govermente. Ak o to konateľ prejaví záujem.


Plus množstvo doplnkových služieb, ktoré sa dohodnú v zmluve ak o tieto služby prejavíte záujem. Napr. preberanie doporučených zásielok a balíkov na pošte, prenájom rokovacej miestnosti, prenájom prezentačnej techniky (dataprojektor, LCD, popisovacia tabuľa)...a pod.

V spolupráci s právnou kanceláriou, Vám vieme zabezpečiť založenie novej spoločnosti. Prípadne všetky potrebné právne úkony pre budúce podnikateľské aktivity.

V spolupráci s účtovno-daňovou poradenskou spoločnosťou Vám vieme následne zabezpečiť kompletný účtovný servis pre Vašu novo založenú alebo existujúcu spoločnosť.

Váš nový podnikateľský subjekt bude patriť pod Daňový úrad SKALICA.