Kontaktné údaje

example Prenajímateľ:

Spoločnosť: Lessor s.r.o.
Sídlo: Sibírska 2, 90851 Holíč, Slovenská republika
ID údaje: IČO: 44 443 684, IČ DPH: SK 2022698678

Kontaktné údaje zo Slovenska:
Tel: 0903 700 394
E-mail: info@prenajomholic.sk

Kontaktné údaje zo zahraničia:
Tel: +421 903 700 394
E-mail: info@prenajomholic.sk